Miten perinteinen PonttiSet-puulattia tehdään

PonttiSet-puulattioita on tehty Kyyjärvellä jo 1980-luvun alkupuolelta lähtien, jolloin Tapio Mäntynen hankki Ruotsista päätyponttauskoneen ja alkoi kehittää ympäripontatun lattialaudan valmistusmenetelmiä. Lautojen ponttaaminen kaikilta neljältä sivulta mahdollisti ”jatka mistä haluat – ei hukkapätkiä” -ajattelun: koska päittäisliitoksestakin saatiin pontin ansiosta kantava, lautoja ei aiemmasta asennusmenetelmästä poiketen tarvinnut enää katkaista koolingin eli aluspuun kohdalta, vaan jatkokset pystyi sijoittamaan myös koolinkien väliin. Tämän myötä ”hukkaprosentti” eli työvaran tarve tipahti jopa 15–20 prosentista noin 5 prosenttiin ja lyhyetkin laudanpätkät pystyy hyödyntämään työmaalla.

Nykyisin Jokisuu Works Oy valmistaa PonttiSet-puulattiat lähialueiden yhteistyökumppaniemme toimittamasta kotimaisesta sahatavarasta. Tavarakuorman tultua pihaan lajittelemme laudat ensimmäisen kerran, ja laadukkaiksi lattiatuotteiksi kelpaavat laudat siirtyvät kuivaukseen. Kuivaamme laudat omassa kuivaamossamme puusepänkuivaksi eli 7–8 prosentin kosteuteen. Sen jälkeen laudat höylätään mittaan sekä pontataan sivuiltaan ja päistään. Päätyponttauksen yhteydessä PonttiSet-lattialaudat laadutetaan, ja teknisessä esitteessämme kuvattujen laatuvaatimustemme vastaiset viat karsitaan pois. Jos esimerkiksi nelimetrisessä laudassa on keskivaiheilla irto-oksa, lauta katkaistaan oksanreiän molemmin puolin, ja molempien parimetristen lautojen päihin tehdään pontit. Näin oksanreikä jää meille ja asiakkaalle toimitettavat laudat ovat koko pituudeltaan käyttökelpoisia. Tässä vaiheessa tapahtuu myös lajittelu normaalioksaiseen ja vähäoksaiseen/oksattomaan lattialautaan.

Koivulattialautojen valmistusprosessi poikkeaa yllä kuvatusta, sillä koivun puuaineksessa on havupuita enemmän jännitteitä. PonttiSet-koivulaudat höylätäänkin kahteen kertaan vääntyilemättömän lopputuloksen aikaansaamiseksi: kuivaamisen jälkeen laudat oikaistaan ensimmäisellä höyläyskerralla (oikohöyläys), ja vasta sen jälkeen ne höylätään lopulliseen mittaansa (muotoonhöyläys).

Sahatavarakuorma saapuu Kyyjärvelle.
Sahatavarakuorma saapuu Kyyjärvelle.
Aivan ensimmäiseksi sahatavara lajitellaan ja rimoitetaan.
Rimoitettu tavara viedään kuivaamoon.
Kuivaamisen jälkeen tavara höylätään…

…ja pontataan myös päistä.

Valmiit lattialaudat odottavat kosteussäädellyssä varastossamme toimitusta asiakkaalle.