Miten perinteinen PonttiSet®-puulattia tehdään.

PonttiSet®-puulattiat on tehty Kyyjärvellä jo 1980-luvun alkupuolelta lähtien, jolloin sahamme pitkäaikainen omistaja Tapio Mäntynen hankki Ruotsista päätyponttauskoneen ja alkoi kehittää ympäripontatun lattialaudan valmistusmenetelmiä. Lautojen ponttaaminen kaikilta neljältä sivulta mahdollisti ”jatka mistä haluat – ei hukkapätkiä” -ajattelun: koska päittäisliitoksestakin saatiin pontin ansiosta kantava, lautoja ei aiemmasta asennusmenetelmästä poiketen tarvinnut enää katkaista koolingin eli aluspuun kohdalta, vaan jatkokset pystyi sijoittamaan myös koolinkien väliin. Tämän myötä ”hukkaprosentti” eli työvaran tarve on laskenut jopa 15–20 prosentista noin 5 prosenttiin ja lyhyetkin laudanpätkät pystyy hyödyntämään työmaalla.

Nykyisin PonttiSet®-puulattia valmistetaan lähialueiden yhteistyökumppaniemme toimittamasta kotimaisesta sahatavarasta. Tavarakuorman tultua pihaan lajittelemme laudat ensimmäisen kerran, ja laadukkaiksi lattiatuotteiksi kelpaavat laudat siirtyvät kuivaukseen. Kuivaamme laudat omassa kuivaamossamme puusepänkuivaksi eli 7–8 prosentin kosteuteen. Sen jälkeen laudat höylätään mittaan sekä pontataan sivuiltaan ja päistään. Päätyponttauksen yhteydessä lattialaudat laadutetaan, ja teknisessä esitteessämme kuvattujen laatuvaatimustemme vastaiset viat karsitaan pois. Jos esimerkiksi nelimetrisessä laudassa on keskivaiheilla irto-oksa, lauta katkaistaan oksanreiän molemmin puolin, ja molempien parimetristen lautojen päihin tehdään pontit. Näin oksanreikä jää meille ja asiakkaalle toimitettavat laudat ovat koko pituudeltaan käyttökelpoisia.

Koivulattialautojen valmistusprosessi poikkeaa yllä kuvatusta, sillä koivun puuaineksessa on havupuita enemmän jännitteitä. PonttiSet®-koivulaudat höylätäänkin kahteen kertaan vääntyilemättömän lopputuloksen aikaansaamiseksi: kuivattu tavara aluksi oikohöylätään ja sitten muotoon höylätään lopulliseen mittaan.

Sahatavarakuorma saapuu Kyyjärvelle.

Sahatavarakuorma saapuu Kyyjärvelle.

Aivan ensimmäiseksi sahatavara lajitellaan ja rimoitetaan.

Rimoitettu tavara viedään kuivaamoon.

Kuivaamisen jälkeen tavara höylätään…

…ja pontataan myös päistä.

Valmiit lattialaudat odottavat kosteussäädellyssä varastossamme toimitusta asiakkaalle.